GDPRInformace o ochraně osobních údajů pro webovou stránku

Obchodní společnost FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o., IČO 253 09 561, se sídlem Jasenická 296, 755 01 Vsetín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18410, zastoupená Vlastimilem Fabíkem (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a dalšími platnými právními předpisy, a to za účelem:

  • podnikaní a poskytování služeb v oblasti developerské činnosti;
  • plnění všech zákonných povinností vůči státu, zdravotním pojišťovnám a apod.;

Správce nepředává osobní údaje žádné třetí osobě ani mezinárodní organizaci vyjma zdravotní pojišťovny nebo osob, kterým svědčí titul z platných právních předpisů.

Zákazníci, potencionální zákazníci, zaměstnanci či jakékoliv další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem (dále jen „subjekt údajů“), mohou Správce kdykoliv kontaktovat za účelem zjištění:

  • jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem Správce zpracovává;
  • uplatnění práva na informace, přístup k osobním údajům, opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování, námitku zpracování os. údajů a přenositelnost, příp. odvolání souhlasu subjektu osobních údajů.

Pro uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů je možné se na Správce obracet prostřednictvím zaslání vyplněného formuláře na emailovou adresu Správce fastav@fastav.cz, nebo poštou na adrese Jasenická 296, 755 01 Vsetín.

Formulář žádosti o informace týkající se zpracování osobních údajů si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu nebo Vám bude na vyžádání zaslán na emailovou adresu.

/files/files/zadost-o-informace_odkaz.docx